Vrienden van Dennie

De vrienden van Dennie is opgericht om extra sponsorgeld op te halen, zodat Dennie zijn doelen kan waarmaken.

Onder de vrienden van Dennie wordt minimaal een keer per jaar een verloting gehouden. Hier wordt bijv. een shirt, pijlen e.d verloot.

ook lid worden?

Voor een bijdrage van minimaal 5 euro per jaar bent u lid van de vrienden van Dennie.

Hierdoor helpt u mee in Dennie zijn ontwikkeling.

Mocht u geintresseerd zijn, kunt u via Facebook, Messenger of email contact met mij opnemen en ik neem contact met u op om alles te bespreken.

Alvast Bedankt

De volgende namen gingen u al voor:

Alan Valentijn – Patrick Sprenkels – Jan van Mook

Mario Schaekers – Jan de Rooy – Nico Brouwers

Jan de Jong – Carla Lemmen – Adrie vd Maagdenberg

Berry Ortse – Hans van Berkel – Anny Binck

Dennie’s friends were founded to raise extra sponsor money, so that Dennie can achieve his goals.

A raffle is held among Dennie’s friends at least once a year. Here, for example, a shirt, arrows, etc. is raffled off.

would you like to become a member?

For a contribution of at least 5 euros per year you are a member of Dennie’s friends.

This helps you in Dennie’s development.

If you are interested, you can contact me via Facebook, Messenger or email and I will contact you to discuss everything.

Thanks in advance

The following names preceded you:

Alan Valentijn – Patrick Sprenkels – Jan van Mook

Mario Schaekers – Jan de Rooy – Nico Brouwers

Jan de Jong – Carla Lemmen – Adrie vd Maagdenberg

Berry Ortse – Hans van Berkel – Anny Binck