Club van 50

Club van 50 vanaf € 50,- per seizoen

Dit pakket heeft als bijnaam: “Club van 50” en is in het leven
geroepen voor familie, vrienden en kleinere bedrijven.
Het motto van dit pakket is dan ook: “Alle kleine beetjes helpen!!”
Uw naam of bedrijf wordt vermeld onder het kopje “Club van 50”
op de website van Dennie de Jong.